https://www.youtube.com/watch?v=EVxyru3-z3c

niedziela, 25 września 2016

Słowo Boże do rozważenia na konferencję na 05.10.2016

"Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz,
nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia.
Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości.
I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa.
Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,
któremu na imię - Pan Zastępów;
Odkupicielem twoim - Święty Izraela,
nazywają Go Bogiem całej ziemi.
Zaiste, jak niewiastę porzuconą
i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan".
                                                                Iz 54, 4-6a

wtorek, 6 września 2016

Spotkanie powakacyjne

Zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby, które chciałby włączyć się w naszą modlitwę na spotkanie powakacyjne już w tę środę o godz. 19:00.

czwartek, 30 października 2014

Rozważanie na tydzień

Mk 11, 20-26

"Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze»."poniedziałek, 27 października 2014

Dzień skupienia naszej wspólnoty

W sobotę 25.10 odbył się dzień skupienia dla członków wspólnoty odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii. Poprowadził go duszpasterz naszej wspólnoty o. Andrzej. W atmosferze modlitwy i wspólnej radości pogłębialiśmy naszą więź z Bogiem oraz siostrami i braćmi. Motywem przewodnim były słowa św. Pawła: "Dla mnie bowiem żyć to Chrystus..." Flp 1, 21. 

sobota, 25 października 2014

Dzień Skupienia

Dzień Skupienia (kaplica domowa - salka w gimnazjum Pijarów)

14:00 Przygotowanie, schodzenie się
14:30 Przygotowanie do Mszy Świętej
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:10 Msza Święta z uwielbieniem
16:20 Agapa przy stole
17:30 Konferencja
18:00 Spotkanie z Panem w ciszy
18:30 Różaniec z chwilą adoracji
19:15 Spotkanie organizacyjne i rozesłanie

Moim życiem jest Chrystus - Flp 1, 21

A + M + P + I
czwartek, 16 października 2014

Konferencja V – Etapy drogi we wspólnocie

Dla chrześcijanina najlepszym środowiskiem, w którym może się rozwijać, jest Kościół! Wspólnoty, będąc
cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła, są żyzna glebą dająca warunki do wzrostu i owocowania. Aby dojść do pełni rozwoju fizycznego, emocjonalnego bądź duchowego, człowiek musi przejść przez różne etapy.
Od łaski Bożej i naszego wysiłku zależy, ile czasu trzeba nam na przebycie drogi.

Cztery etapy drogi we wspólnocie:

1. Odnalezienie

-Może trwać nawet kilka lat.
-Jest to czas nawrócenia i głębszego poznawania Boga.
-Odczuwa się radość z doświadczenia Bożej miłości, a we wspólnocie z doświadczenia ludzkiej życzliwości, której brakowało człowiekowi w codziennym życiu.
-Entuzjazm bycia we wspólnocie, spotkaniach modlitewnych - miesza się to z idealizacją.
-Okres ten można porównać do zakochania. Jest potrzebny i ważny.

środa, 15 października 2014

Rozważanie na tydzień

Ef 3, 20 - 21

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.